Προσωρινή Κατάταξη: Νήπια Πολιχνίτος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 COJOCARU BASILE Cojocaru Χρήστος 770
2 ΔΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 864
3 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 592
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
4 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 974
5 ΣΙΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 786
6 ΝΤΙΝΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 740