Οριστική κατάταξη: Νήπια Πολιχνίτος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 974