Οριστική κατάταξη: Νήπια Πλωμάρι

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΚΟΡΔΕΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 731
2 ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 634
3 ΛΑΔΙΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 925
4 ZHUANG MAOXING ZHUANG YI-CHEN 657
5 Καραμήτσιου Σταυρούλα Τριανταφυλλόπουλος Γεωργιος 954
6 NDOJ ALFRED NDOJ AJLI 854
7 SPAHIU ROVENA SPAHIOU REDIOLA 818