Οριστική κατάταξη: Νήπια Πέτρα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΜΟΛΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 672
2 LAMI MIRELA ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΚΟ 677
3 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 656
4 RAMA MALBORA ZHUKA FERNANDO 707
5 ΓΙΑΡΗΜΑΓΑΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΡΗΜΑΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 849
6 ΑΛΟΓΔΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΟΓΔΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 637
7 ΑΛΟΓΔΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΟΓΔΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 638
8 GUZJA MATILDA EDISON GUZJA 649
9 ΣΥΜΕΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 828
10 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 812
11 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ 616