Οριστική κατάταξη: Νήπια Πάμφιλα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 857
2 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 797