Οριστική κατάταξη: Νήπια Ερεσός

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΖΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 614
2 ΓΙΑΤΡΟΥ NΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 753
3 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 754
4 Τσότρας Κωνσταντίνος Τσότρας Παράσχος - Νικόλαος 758