Οριστική κατάταξη: Νήπια Αγιάσος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 965
2 HYSENLLARI PAQSOR HYSENLLARI AMELIA 958